SAVĘS PAŽINIMO IR REALIZAVIMO STUDIJA


Viešoji įstaiga Savęs pažinimo ir realizavimo studija įkurta 2002 m. siekiant padėti socialinių ir psichologinių problemų turintiems asmenims kelti gyvenimo kokybės, santykių su kitais pozityvumo ir pasitenkinimo situacija lygį.


Pagrindinis mūsų tikslas – padėti žmonėms pažinti save ir savo galimybes, padėti konstruktyviai panaudoti savo vidinius resursus bei energiją, siekiant pozityvios ir efektyvios integracijos visuomenėje.


Pagrindinės SPRS veiklos:

naujų sociokultūrinių darbo priemonių – Playback Teatro ir Išraiškos Menų (Expressive Arts) metodo – diegimas Lietuvoje:

mokymo programų ir metodinių vadovų darbui su skirtingomis socialinės rizikos grupėmis (moterimis, jaunimu, neįgaliaisiais, imigrantais, emigrantais, kitais socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis) kūrimas;

mokomųjų leidinių rengimas;

seminarų ir mokymų tikslinėms grupėms bei specialistams organizavimas;

projektų vykdymas.